Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015

ΣΩΚΡΑΤΗΣ_02


ΣΩΚΡΑΤΗΣ_01


ΣΟΛΩΝ_02


ΣΟΛΩΝ_01


ΣΟΛΟΜΩΝ_01


ΣΑΠΦΩ_01


ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ_01